Selamat Datang

Blog Panitia Geografi SMK BPJ(A) mengalu-alukan kedatangan anda semua...

Thursday, October 15, 2009

GEOMORFOLOGIBentuk muka bumi di Malaysia sentiasa mengalami perubahan akibat proses luluhawa, hakisan, mendapan dan kegiatan manusia.

LULUHAWA - proses pemecahan batuan secara beransur-ansur untuk menjadi serpihan kecil.

HAKISAN - permukaan bumi direndahkan oleh agen hakisan seperti sungai mengalir, angin dan ombak.

MENDAPAN - tanih yang terhakis diangkut dan dimendapkan sebagai mendapan aluvium di lembah sungai, kipas aluvium atau delta dan bukit pasir pantai atau permatang.

KEGIATAN MANUSIA - mengubah bentuk muka bumi seperti yang berikut :
a) perlombongan
b) pembinaan benteng
c) pengorekan (kuari)
d) perataan bukit
e)pembinaan sistem tali air
f)penebusgunaan tanah
g)membina benteng
h)mendalamkan dasar laut
i)membina empangan
j)kegiatan pembalakan

No comments:

Post a Comment